Logga Till startsidan

Nyheter


2012-05-25 EU's lista på godkända hälsopåståenden är klar, viktigt att granska förpackningar, reklam och Internetsidor. Se listan under Länkar eller Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.

2011-12-03 Nu erbjuder vi steviolglykosider (framställt från växten Stevia) som sötningsmedel till hela Europa, även tidigare har vi nyttjat det omtalade sötningsmedlet som stora delar av världen nyttjat i decenier just för sötning av livsmedel.

2011-09-10 Paketeringslinjerna uppgraderas med askpaketeringsmaskin för burkar.

2011-03-30 Molekylärt Jordbruk - tillväxt för framtiden Tillsammans med Örebro Universitet och Legosan/Mariestadsblommor medverkar vi i ett mycket spännande forskningsprojekt. Målet är att på ett lönsamt sätt kunna framställa högvärdiga proteiner i växter. Dessa ska sedan kunna användas för industriellt och/eller medicinskt bruk inom en rad olika användningsområden.

2010-01-04 TVBL och VBL, nu också växtproducerade läkemedel. Legosan är en aktör i ett forskningsprojekt kring växtproducerade vacciner.

2009-05-05 Vitafoods International 2009 i Geneve har öppnat, det är kanske Legosans viktigaste mässa.

2009-02-01 Kundkretsen utökas, ytterliggare en Europeisk kund väljer Legosan.

2008-12-01 Legosan har utökad kapaciteten för batchstorlekar upp till 2500kg tablettmassa.

2008-06-15 Vi utökar produktionskapaciteten med en fjärde tablettmaskin.